Twój sukces jest naszą misją

 

Zespół ekspertów

Ludzie są kręgosłupem każdej organizacji. Przychodząc do nas masz pewność, że spotkasz ludzi rozumiejących Twoje potrzeby i potrafiących zaproponować najlepsze dla Ciebie rozwiązania.

 

Nowatorskie praktyki

Racjonalne i ostrożne decyzje finansowe są jedną z nadrzędnych składowych długotrwałego sukcesu. Dobry wybór nie oznacza jednak zawsze tradycyjnych rozwiązań . Innowacyjność jest jedną z naszych mocnych stron, jako klient możesz na nią liczyć.

 

Baza klientów

Baza klientów jest odzwierciedleniem naszego doświadczenia – i odwrotnie. Niech imponująca i obszerna lista kontaktów, inwestycji i inwestorów, którzy nam zaufali, świadczy o tym, że masz partnera rozpoznawalnego i szanowanego w branży.

Nasi klienci o copernicus

Współpracuję z domem maklerskim Copernicus Securities S.A. przy emisji obligacji KRUK S.A. od 2010 roku. Wspólnie uplasowaliśmy na rynku 41 emisji na łączną kwotę 1,1 mld PLN,. Copernicus to nasz sprawdzony partner z którym zbudowaliśmy sukces naszych prywatnych emisji obligacji.

Michał Zasępa

członek zarządu ds. finansów KRUK S.A.

TFI Copernicus to jeden z najbardziej profesjonalnych zespołów zapewniających kompleksowy zakres zarządzania i obsługi FIZ.
W dotychczasowej współpracy mieliśmy bardzo rozlegle potrzeby dotyczące różnych typów inwestycji, klas aktywów i adekwatnych do nich rozwiązań prawnych. Sprawność operacyjna zespołu Copernicus TFI połączona z rozległą wiedzą sprawiają, że wszystkie kwestie były rozwiązywane szybko i pewnie.

Krzysztof Domarecki

przewodniczący rady nadzorczej Selena FM

*Kwota na jaką zostały wyemitowane obligacje przez Copernicus Securities S.A. Dane aktualne na dzień 01.08.2018.