Powodzenie inwestycji jest fundamentem, wokół którego koncentrują się nasze działania.

 

Jako Grupa Copernicus., mamy ponad dziesięć lat doświadczenia we wspieraniu działań naszych klientów na rynku kapitałowym. W ciągu tego czasu służyliśmy pomocą wielu inwestorom indywidualnym oraz instytucjom. Bierzemy czynny udział w realizacji różnorodnych przedsięwzięć w wielu sektorach gospodarki.

Zaufali nam

„Współpracuję z domem maklerskim Copernicus Securities S.A. przy emisji obligacji KRUK S.A. od 2010 roku. Wspólnie uplasowaliśmy na rynku 41 emisji na łączną kwotę 1,1 mld PLN,. Copernicus to nasz sprawdzony partner z którym zbudowaliśmy sukces naszych prywatnych emisji obligacji.”

Michał Zasępa

członek zarządu ds. finansów KRUK S.A.

„TFI Copernicus to jeden z najbardziej profesjonalnych zespołów zapewniających kompleksowy zakres zarządzania i obsługi FIZ. W dotychczasowej współpracy mieliśmy bardzo rozlegle potrzeby dotyczące różnych typów inwestycji, klas aktywów i adekwatnych do nich rozwiązań prawnych. Sprawność operacyjna zespołu Copernicus TFI połączona z rozległą wiedzą sprawiają, że wszystkie kwestie były rozwiązywane szybko i pewnie.”

Krzysztof Domarecki

przewodniczący rady nadzorczej Selena FM