Odpowiedzialność względem klientów jest dla nas sprawą równie istotną jak szacunek do współpracowników.

  • Copernicus Securities S.A.
  • Copernicus Capital TFI S.A.
  • Zarząd
  • Rada nadzorcza
  • Zarząd
  • Rada nadzorcza

Jacek Woźniak

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

 

Ponad 22 lata doświadczenia w pracy z podmiotami z ramienia funduszy inwestycyjnych, Partner w Enterprise Investors gdzie pracował ponad 17 lat. Członek Rad Nadzorczych w ponad 20 spółkach.

 

Doświadczony inwestor, który przeprowadził kilkanaście inwestycji oraz sprzedaży firm w znacznie zróżnicowanych transakcjach – od kilku do 150 milionów Euro. Wcześniej konsultant w Arthur Andersen oraz Company Assistance.

 

W latach 2013-2016 członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych.

Piotr Jakubowski

p.o. Prezesa Zarządu

p.o. Prezesa Zarządu Copernicus Securities S.A.

 

Ukończył z wyróżnieniem Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość.  Od 2007 roku posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskany w SGH. Uczestnik kilkudziesięciu szkoleń z dziedziny zarządzania, bankowości, finansów oraz prawa, a także programów certyfikowanych prowadzonych przez prestiżowe uniwersytety amerykańskie.

 

Swoje doświadczenie zdobywał w ING Banku Śląskim, gdzie odpowiadał za zarządzanie biznesem i rozwój produktów rynków finansowych, BOŚ S.A., w BZ WBK S.A. w obszarze compliance rynków finansowych i bankowości inwestycyjnej, w DM Moventum S.C.A. odpowiadał za obszar prawny, compliance, ryzyka i bezpieczeństwa informacji.

 

 

Grzegorz Droszcz

Członek Zarządu

Członek Zarządu Copernicus Securities S.A.

 

 

 

Marek Witkowski

Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu

Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu

 

Ekspert w zakresie doradztwa strategicznego i finansowego dla przedsiębiorstw. Posiada długoletnie doświadczenie dotyczące przygotowania i przeprowadzania zarówno ofert publicznych jak i niepublicznych, sporządzania prospektów emisyjnych oraz pozyskiwania finansowania o charakterze udziałowym i dłużnym.

 

Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, na Wydziale Finansów i Bankowości oraz Podyplomowe Studia Inwestycji Kapitałowych w Wyższej Szkole Bankowości w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywał w różnych instytucjach finansowych m.in. w Narodowym Banku Polskim (Departament Statystyk) oraz w Powszechnym Banku Kredytowym SA, gdzie w latach 1998-2000 był Kierownikiem Zespołu Analiz i Relacji Inwestorskich w Biurze Emisji i Relacji Inwestorskich.

 

Następnie pracował w Investor Relations Partners. Współzałożyciel i wiodący akcjonariusz Domu Maklerskiego Copernicus Securities S.A.

Arkadiusz Huzarek

Prezes Zarządu

Prezes Zarządu Copernicus Capital TFI S.A.

 

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Z rynkiem kapitałowym związany od roku 2001.

 

W instytucjach finansowych odpowiadał za nadzór nad realizowaniem zadań z zakresu prawa, compliance, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego jak również za kwestie współpracy z organem nadzoru oraz innymi organami administracji publicznej i sądami.

 

Wykonywał także funkcje z zakresu nadzorowania działalności operacyjnej oraz uczestniczył w tworzeniu i wdrażaniu produktów finansowych.

Marcin Billewicz

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

Ekspert w zakresie rynków finansowych, twórca innowacyjnych produktów inwestycyjnych, aktywny uczestnik rynku kapitałowego.

 

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu instytucjami finansowymi oraz w zagadnieniach inwestycyjnych i korporacyjnych. Z rynkiem finansowym związany jest od wielu lat. Makler papierów wartościowych (nr licencji 751).

 

Absolwent Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej w Katowicach, jednostki międzyuczelnianej Akademii Ekonomicznej w Katowicach Uniwersytetu Śląskiego, Ecole de Commerce w Tuluzie i Uniwersytetu w Glasgow.

Marek Witkowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

Ekspert w zakresie doradztwa strategicznego i finansowego dla przedsiębiorstw. Posiada długoletnie doświadczenie dotyczące przygotowania i przeprowadzania zarówno ofert publicznych jak i niepublicznych, sporządzania prospektów emisyjnych oraz pozyskiwania finansowania o charakterze udziałowym i dłużnym.

 

Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, na Wydziale Finansów i Bankowości oraz Podyplomowe Studia Inwestycji Kapitałowych w Wyższej Szkole Bankowości w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywał w różnych instytucjach finansowych m.in. w Narodowym Banku Polskim (Departament Statystyk) oraz w Powszechnym Banku Kredytowym SA, gdzie w latach 1998-2000 był Kierownikiem Zespołu Analiz i Relacji Inwestorskich w Biurze Emisji i Relacji Inwestorskich.

 

Następnie pracował w Investor Relations Partners. Współzałożyciel i wiodący akcjonariusz Domu Maklerskiego Copernicus Securities S.A.

Marek Witkowski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

 

Ekspert w zakresie doradztwa strategicznego i finansowego dla przedsiębiorstw. Posiada długoletnie doświadczenie dotyczące przygotowania i przeprowadzania zarówno ofert publicznych jak i niepublicznych, sporządzania prospektów emisyjnych oraz pozyskiwania finansowania o charakterze udziałowym i dłużnym.

 

Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, na Wydziale Finansów i Bankowości oraz Podyplomowe Studia Inwestycji Kapitałowych w Wyższej Szkole Bankowości w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywał w różnych instytucjach finansowych m.in. w Narodowym Banku Polskim (Departament Statystyk) oraz w Powszechnym Banku Kredytowym SA, gdzie w latach 1998-2000 był Kierownikiem Zespołu Analiz i Relacji Inwestorskich w Biurze Emisji i Relacji Inwestorskich.

 

Następnie pracował w Investor Relations Partners. Współzałożyciel i wiodący akcjonariusz Domu Maklerskiego Copernicus Securities S.A.

Marcin Billewicz

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Ekspert w zakresie rynków finansowych, twórca innowacyjnych produktów inwestycyjnych, aktywny uczestnik rynku kapitałowego.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu instytucjami finansowymi oraz w zagadnieniach inwestycyjnych i korporacyjnych. Z rynkiem finansowym związany jest od wielu lat. Makler papierów wartościowych (nr licencji 751).

Absolwent Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej w Katowicach, jednostki międzyuczelnianej Akademii Ekonomicznej w Katowicach Uniwersytetu Śląskiego, Ecole de Commerce w Tuluzie i Uniwersytetu w Glasgow.

Magdalena Bartoś

Sekretarz Rady Nadzorczej

Sekretarz Rady Nadzorczej

 

Absolwentka Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Uniwesytetu SPWS. Ukończyła również cykl egzaminów ACCA oraz studia podyplomowe w zakresie współpracy biznesowej z Afryką. Zarządzała obszarem finansów przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, w tym spółek publicznych oraz była doradcą w zespole Ernst & Young.

 

W latach 2014-2016 pracowała jako Dyrektor Zarządzający ds. ekonomiczno-finansowych w PGE Polska Grupa Energetyczna. Wcześniej pracowała w Nike Poland jako dyrektor finansowy, a w latach 2009-2012 pełniła funkcję członka zarządu, dyrektora finansowego Grupy Zelmer.

 

W latach 2007-2009 w Grupie PKN Orlen odpowiadała za integrację obszaru finansów rafinerii w Możejkach i pełniła funkcję zastępcy CFO Mazeikiu Nafta odpowiedzialnego za obszary księgowości oraz raportowania i planowania

Piotr Rybicki

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

 

Biegły rewident, doświadczony specjalista w zakresie w finansów korporacyjnych, sprawozdawczości, nadzorze właścicielskim oraz rachunkowości kreatywnej.

 

Ukończył Wyższa Szkoła Zarządzania i Języków Obcych w Katowicach oraz Podyplomowe Studia Menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Przeprowadził ponad 500 specjalistycznych szkoleń oraz opublikował ponad 400 specjalistycznych publikacji.

 

Wykładowca na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych, inicjator „Konferencji Rada Nadzorcza” i propagator profesjonalnych rad nadzorczych, Wiceprezes Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, Wykładowca Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Ekspert Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, prezes zarządu NadzórKorporacyjny.pl Sp. z o.o

Marek Plota

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

 

Radca prawny; Licencjonowany zarządca nieruchomości (nr licencji: 23229, wydanej przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej).

 

W latach 2011-2013 był Doradcą Wrocław 2012 sp. z o.o. w okresie przygotowań do Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. W latach 2012-2013 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Wrocławskiego Medycznego Parku Naukowo – Technologicznego.

Od 2012 r. Właściciel RM Legal Kancelaria Radców Prawnych; a od 2014 r. Prezes Zarządu RM Compliance Group.

 

Od maja 2015 r. związany z Copernicus Securities S.A. gdzie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Tomasz Bedla

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu Copernicus Capital S.A.

 

Radca Prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w kancelariach prawnych oraz Domu Maklerskim IDM S.A.

 

W Copernicus Capital TFI S.A. pracował na stanowisku Prawnika, a później pełnił również funkcję Prokurenta Spółki. Obecnie jest odpowiedzialny za Departament Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych oraz Dział Prawny.

Monika Jabłońska

Członek Zarządu

Członek Zarządu Copernicus Capital S.A.

 

Absolwentka Wyższej Szkoły Handlu i Finansów w Warszawie oraz Szkoły Głównej Handlowej. Posiada tytuł kwalifikacyjny specjalisty ewidencji papierów wartościowych nr 525/08.

 

Początkowo, doświadczenie zawodowe zdobywała jako księgowa m.in. w Kancelaria Rewidentów i Doradców KRD Sp. z o.o. oraz Biurze Rachunkowo – Doradczym ENTER.

 

W Copernicus Securities pracowała jako Specjalista Ewidencji Papierów Wartościowych oraz Zarządzający Ryzykiem. Obecnie odpowiedzialna za Departament Operacji.

Tomasz Gajdziński

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

 

Manager z wieloletnim doświadczeniem w obszarze zarządzania strategicznego i operacyjnego. Negocjator budujący długotrwałe relacje biznesowe z kooperantami na arenie międzynarodowej.

 

Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomiczno – Humanistycznej  w Bielsku – Białej na kierunku  Zarządzanie i Marketing oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w ramach specjalności Zarządzanie wartością Firmy.

 

Na przestrzeni lat pełnił funkcję Prezesa Zarządu w następujących spółkach: Mieszko S.A, Silvest S.A. oraz  Hyperion S.A.

 

Agnieszka Mydlarz

Członek Zarządu

Członek Zarządu Copernicus Securities S.A.

 

Ukończyła Uniwersytet Warszawski oraz Wyższą Szkolę Menedżerską w zakresie Zarządzania i rachunkowości oraz Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa.

 

Dyrektor Finansowa z kilkunastoletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobyła w: Skyline Investment, Próchnik S.A, Domu Maklerskim BPS S.A

Krzysztof Gmur

Członek Rady Nadzorczej

 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na Wydziale Gospodarki Narodowej.

 

Biegły rewident z kilkunastoletnim doświadczeniem. Doradca w kwestiach księgowych z zakresu MSSF i ustawy o rachunkowości. Ekspert w zakresie wdrażanie MSSF oraz oceny zgodności sprawozdań finansowych z wymogami MSSF. Współpracował ze spółkami z różnorodnych branż gospodarki m.in. budowlanej, górniczej, energetycznej, motoryzacyjnej oraz nowych technologii.